Home A tu per tu con Hiroshi Sugimoto. Il “modernista pre-postmoderno” Hiroshi Sugimoto, Einstein Tower, 2000, Gelatin silver print, cm 149X119.5

Hiroshi Sugimoto, Einstein Tower, 2000, Gelatin silver print, cm 149X119.5

946, 6/10/02, 12:27 PM, 8G, 4416×5412 (5+365), 75%, Bulfinch/Morel, 1/40 s, R37.6, G25.7, B60.6

Hiroshi Sugimoto, S.C Johnson Building, 2001,  Gelatin silver print, cm 149X119.5

I PIÙ LETTI