Via Oradour 14
Parma - Emilia-Romagna
+39 0521243377
info@europateatri.it
http://www.ratafiateatrobar.it