Eventi che riguardano Dasha Shishkin

Dasha Shiskin

Dasha Shiskin

Milano  27/02/2018 - 27/03/2018
Mostra personale
Yes we’re open

Yes we’re open

Milano  19/02/2015 - 18/04/2015
One Torino – Shit and Die

One Torino – Shit and Die

Torino  05/11/2014 - 11/01/2015
Dasha Shishkin – Sammy

Dasha Shishkin – Sammy

Milano  07/02/2013 - 23/03/2013