Via Chiaia 216
Napoli - Campania
info@hotelchiaia.it
http://www.hotelchiaia.it