Via Vittoria
Montalbano Elicona - Sicilia
+39 0941678019
http://www.castellodimontalbano.it