Via Giuseppe Mazzini 35
Ravenna - Emilia-Romagna
info@strativari.org
http://www.strativari.org