Via Dante Alighieri 10
Chiasso - Ticino
+41 916838345
info@ifduif.ch
http://www.ifduif.ch