Anri Sala – Le Clash

Tirana - 12/10/2021 : 12/10/2021

Proiezione del film Le Clash di Anri Sala.

Informazioni

  • Luogo: DESTIL CREATIVE HUB TIRANA
  • Indirizzo: Zogu I Blvd, 1001 - Tirana
  • Quando: dal 12/10/2021 - al 12/10/2021
  • Vernissage: 12/10/2021 ore 18,30
  • Autori: Anri Sala
  • Generi: cinema

Comunicato stampa

Screening of the film “Le Clash” by Anri Sala on October 12th at 18:30. The event will take place at the new premises of Destil and it will be followed by a talk between the artist and the public.

This event is supported by the Ministry of Culture.
Le Clash (2010)

From the inside of a bricked-up building, a once influential rock and punk venue, comes the famous riff of a song.

Slowly revolving the handle of a barrel organ, two musicians stroll past the abandoned concert hall

The sounds of the organ and their singing synchronize with the resonating riff, prompting a simultaneous stereo effect.

A man wanders around the place with a shoebox under his arm. Listening absentmindedly, he slowly turns a small handle that sets off – note by note – a different version of the same song.

When the distinct melodies conjoin, a sense of shifting reality occurs, highlighting two differing recollections of a punk song. They carry to the present the melody of the song; the hardcore of its punk and its low frequencies having dissipated on the floor of the deserted venue, where it was once performed.


About the artist

Anri Sala (b, in Tirana, Albania, 1974). He studied painting at the National Academy of Arts in Tirana, video at the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris and film directing at Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains – in Tourcoing, France. In 2001 he received the Young Artist Prize of the 49th Venice Biennale. His works have been widely shown internationally.
With an emphasis on slowness, stillness, and intimate detail, Sala explores the interface of documentary and fiction. His painterly works elicit an undercurrent of tension that speaks to political and social realities, articulating loss and alienation through a specificity of place and cultural context that seems rooted in memory and history.
***
Le Clash (2010)

Nga brenda një ndërtese të ndërtuar me tulla, një vend ku dikur luhej muzika ndikuese rock dhe punk, vjen i mbajtur akordi i famshëm i një kënge.

Duke rrotulluar ngadalë dorezën e një organoje, dy muzikantë shëtisin pranë sallës së braktisur të koncerteve. Tingujt e kutisë dhe këndimi i tyre sinkronizohen me jehonën e akordit të mbajtur, duke nxitur njëkohësisht një efekt stereo.

Një burrë endet rrotull me një kuti këpucësh nën krah. Duke dëgjuar pa e patur mendjen, ai kthen ngadalë një dorezë të vogël që nis - notë pas note - një version të ndryshëm të së njëjtës këngë.

Kur meloditë e dallueshme bashkohen, shfaqet një ndjenjë e ndryshimit të realitetit, duke nxjerrë në pah dy kujtime të ndryshme të një kënge punk. Ata mbartin deri më sot melodinë e këngës; hardcore-in e punk-ut dhe frekuencave të tij të ulëta që janë shpërndarë në dyshemenë e atij vendi të braktisur, ku është performuar dikur.


Rreth artistit

Anri Sala (lindur në Tiranë, Shqipëri, 1974). Ai studioi pikturë në Akademinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, video në Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs në Paris dhe regji filmi në Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains - në Tourcoing, Francë. Në 2001 ai mori Çmimin e Artistit të Ri në Bienalen e 49 -të të Venecias. Punimet e tij janë ekspozuar gjerësisht në institucione të ndryshme ndërkombëtare.
Duke vënë në dukje ngadalësinë, qetësinë dhe detajet intime, Sala eksploron në kufirin midis dokumentarit dhe trillimit. Veprat e tij artistike zbulojnë një nën-rrymë tensioni që flet për realitetet politike dhe shoqërore, duke artikuluar mbi humbjen dhe tjetërsimin nëpërmjet specifikimit të një vendi dhe konteksti kulturor që duket i rrënjosur në kujtesë dhe histori.