56. Biennale – Padiglione lituano

Venezia - 06/05/2015 : 30/09/2015

Dainius Liškevičius presenta il progetto Museum alla 56. Biennale di Venezia.

Informazioni

Comunicato stampa

Lietuviškai skaitykite žemiau]

The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Council for Culture, and the Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts have the pleasure to invite you to the opening of

Dainius Liškevičius’ project
MUSEUM

in the Pavilion of Lithuania
at the 56th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia

on Wednesday, 6 May 2015, at 5 pm with the artist’s performance

The Lithuanian pavilion and the opening ceremony will be in the garden of the Palazzo Zenobio, Fondamenta Soccorso, Dorsoduro 2596, Venezia


Museum, which originated in 2012 as a black cube intervention in the Lithuanian National Gallery of Art in Vilnius (formerly the Museum of the Revolution of the Lithuanian SSR), has arrived in Venice as an artist-created institution which can tell and do what ordinary museums cannot. The artist’s ways of storytelling and rhetoric simulate the phenomenon of a museum itself, with its rules and methods. In this way, a discursive space with overlapping subjective and objective interpretations of time is created. As the Lithuanian national pavilion, Museum seemingly alludes to the idea of the curator Okwui Enwezor that a national pavilion is “the most anachronistic exhibition model”. At the same time, it offers a relevant model of conduct for today’s world, full of national and geopolitical conflicts.

The multi-layered collection that has been put together by the artist works as an elliptical time loop. It simultaneously takes us back to the recent Soviet past, questions the present, and projects our anxieties on to a future that is full of cultural and geopolitical tensions. Museum is essentially a one-off piece of artistic research, but it is not only relevant in exploring the depths of the Soviet totalitarian regime. It is also a possible model for dealing with present-day hegemonic powers, and their impact on the public discourse and the freedom of the artist. We can also interpret Museum as a new kind of patriotism, which rethinks the new democracies’ national myths, and their attempts to create legitimacy for a contemporary nation-state.

In his vision of Lithuanian (art) history, revamped with subtle irony, the artist offers an unexpected version of the archaeology of objects. Here, every object has both a personal and a collective history that conveys the signs of the times, and allows us to travel in time. Within the space of Museum, Liškevičius’ own life story intertwines with those of dissident revolutionaries and idealised cultural figures (such as Jean-Paul Sartre), further erasing the thin line between subjective and objective forms of storytelling.

Commissioner/Curator of the Lithuanian Pavilion dr. Vytautas Michelkevičius

---

Dainius Liškevičius (born 1970 in Kaunas, lives and works in Vilnius) is one of the most prominent Lithuanian artists, who started his artistic career with Lithuania’s independence. With the incredible socio-political changes since 1990, his creative work has evolved through very different media and styles. Performativity and the fluctuating identity of the artist, both as a theme and as a form, are among the main keywords describing his work. The artist studied sculpture and later postgraduate studies at Vilnius Academy of Arts, and is an active participant in national and international shows. www.liskevicius.lt

---

Lithuania's representation at Venice in 2015 is organised by the Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts. Check www.museo.lt to find out more about the Lithuanian pavilion at the 56th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia.

The Lithuanian pavilion will run daily (except Tuesdays) until 30 September, 10am to 6pm. For additional information, please contact the producer of the pavilion Ms. Daina Pupkevičiūtė [email protected]

The main sponsors of the pavilion are the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and the Lithuanian Council for Culture.

---

The bi-annual international art exhibition la Biennale di Venezia has taken place in the Giardini and the surrounding city since 1895. This year, the 56th international art exhibition is scheduled to be open to the public from 9 May to 22 November. The preview days are on 6-8 May.

Vilnius Academy of Arts is the only university-level state institution for higher education in art in Lithuania. The Nida Art Colony is a department of Vilnius Academy of Art, and runs residencies and educational and art production programmes in the resort town of Nida on the coast of the Baltic Sea.

www.museo.lt

https://www.facebook.com/LithuanianPavilion2015

Facebook event<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Kvietimas į Lietuvos paviljono 56-ojoje Venecijos meno bienalėje atidarymą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija turi garbės Jus pakviesti į

Dainiaus Liškevičiaus projekto „Muziejus"

atidarymą ir menininko performansą
Lietuvos paviljone 56-ojoje Venecijos meno bienalėje
gegužės 6 d., trečiadienį, 17.00 val.

Lietuvos paviljonas ir atidarymo ceremonija vyks Zenobio rūmų sode –
Palazzo Zenobio, Fondamenta Soccorso, Dorsoduro 2596, Venezia


„Muziejus“, kurio pradžia buvo juodo kubo intervencija Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje (buv. LTSR Revoliucijos muziejuje) 2012 m., atkeliavo į Veneciją kaip menininko sukurta institucija, kuri pasakoja ir atlieka tai, ko negali įprasti muziejai. Menininko pasirinkti pasakojimo būdai ir retorika simuliuoja muziejų, jo taisykles ir modelius. Sukuriama diskursyvi erdvė su persidengiančiomis subjektyvaus ir objektyvaus laiko interpretacijomis. Tapęs Lietuvos paviljonu, „Muziejus“ užmezga ryšį su kuratoriaus Okwui Enwezoro mintimi, kad nacionalinis paviljonas yra „pats anachroniškiausias parodos modelis“, ir sykiu pasiūlo bei įgyvendina savą modelį, kaip elgtis šiandieniniame nacionalinių ir geopolitinių konfliktų valdomame pasaulyje.

Menininko surinkta daugiasluoksnė kolekcija it elipsinė laiko kilpa nukelia mus į netolimą sovietinę praeitį, kvestionuoja dabartį ir nerimastingai žvalgosi į kultūrinių ir geopolitinių įtampų pilną ateitį. Nors „Muziejus“, regis, yra vieno atvejo meninis tyrimas, tačiau jis aktualus ne tik gilinantis į sovietinį totalitarinį režimą, bet ir kaip savitas požiūris į hegemonines dabarties galias, jų kuriamą viešąjį diskursą ir santykį su kūrėjo laisve. „Muziejų“ galime laikyti ir naujojo patriotizmo versija, siūlančia iš naujo įvertinti šiuolaikinių demokratijų kuriamus nacionalinius mitus ir mėginimus legitimuoti nacionalines valstybes. „Muziejaus“ pristatymas Nacionaliniame paviljone yra transgresyvus veiksmas, kuris įteisina jį kaip instituciją, viršijančią įprastus muziejaus įgaliojimus.

Menininkas su subtilia ironija peržaidžia Lietuvos (dailės) istoriją ir sudėlioja netikėtą „archeologinę“ kolekciją, kurioje už kiekvieno objekto glūdi ir asmeninė, ir kolektyvinė patirtis, kviečianti žiūrovą į kelionę laiku. „Muziejuje“ autobiografinės detalės susipina su revoliucionierių disidentų bei idealizuotų kultūros veikėjų (tokių kaip Jeanas-Paulis Sartre’as) biografijomis ir ištrina trapias ribas tarp subjektyvaus ir objektyvaus pasakojimo.

„Muziejuje“ nuolat budės gidai iš Lietuvos, padėsiantys žiūrovams išvynioti susipynusias istorijas. Išleistas specialus vadovas po paviljoną ir suvenyrų kolekcija, kurią kartu su menininku kūrė dizainerės Sandra Straukaitė ir Laura Grigaliūnaitė.

Paviljono komisaras ir kuratorius dr. Vytautas Michelkevičius


Dainius Liškevičius (g. 1970 m. Kaune, gyvena ir dirba Vilniuje) yra vienas įdomesnių Lietuvos menininkų, pradėjęs kūrybinę veiklą vos atkūrus Nepriklausomybę. Nuo 1990 m., reaguodama į svarbius sociopolitinius pokyčius, Liškevičiaus kūrybos raida apėmė pačias skirtingiausias medijas ir stilius. Jo praktikai itin būdingas performatyvumas ir kintanti menininko tapatybė, pasitelkiama tirti ir įveiklinti įvairias socialines, politines ir estetines idėjas. Menininkas studijavo skulptūrą, o vėliau – meno aspirantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Nuolat rengia parodas ir dalyvauja Lietuvos ir užsienio meniniame gyvenime.

---

Daugiau apie paviljoną ir menininką www.museo.lt

Lietuvos paviljonas veiks kasdien (išskyrus antradieniais) nuo 10.00 iki 18.00 val., 2015 m. gegužės 7 d. – rugsėjo 30 d.


Lietuvos paviljoną Venecijos meno bienalėje 2015 m. organizuoja Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija.Daugiau informacijos apie paviljoną suteiks prodiuserė Daina Pupkevičiūtė [email protected], tel. +370 628 54 164, komunikacijos ir žiniasklaidos klausimais kreipkitės į kuratorių Vytautą Michelkevičių [email protected], tel. +370 662 45216.
---

Venecijos meno bienalė yra viena prestižiškiausių pasaulyje šiuolaikinio meno parodų, kuri vyksta kas dvejus metus nuo 1895 m. Lietuva dalyvauja nuo 1999 m. Šiais metais 56-oji tarptautinė meno paroda Venecijos bienalėje vyks nuo gegužės 9 d. iki lapkričio 22 d. Specialios peržiūros dienos vyksta gegužės 6–8 d.

Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija nuo 2011 m. vykdo meno rezidencijų, edukacijos ir meno produkcijos programas Nidoje. Vilniaus dailės akademija yra vienintelė universitetinė aukštoji meno mokykla Lietuvoje.
---

www.museo.lt

https://www.facebook.com/LithuanianPavilion2015

Facebook event