14. Mostra Internazionale di Architettura – Cina

Venezia - 05/06/2014 : 23/11/2014

La Cina partecipa alla Biennale di Venezia col progetto Mountains beyond Mountains.

Informazioni

  • Luogo: ARSENALE
  • Indirizzo: Campo Della Tana (Castello) - Venezia - Veneto
  • Quando: dal 05/06/2014 - al 23/11/2014
  • Vernissage: 05/06/2014 ore 15.15
  • Curatori: Jiang Jun
  • Generi: architettura

Comunicato stampa

CINA, Repubblica Popolare Cinese
Mountains beyond Mountains
Urbanus (Meng Yan, Wang Hui, Liu Xiaodu), Duoxiang Studio (Lu Xiang, Jia Lianna, Chen Long, Hu Xian), Open Architecture (Li Hu, Huang Wenjing), To Meet You graphics (Liu Zhizhi, Guang Yu, Nod Young), Stanislaus Fung , Dai Chun , Gao Yan, Zhang Jian, Xin Zhong, Xiaowei Han, Yang Shi, Boxu Chen
Commissario: China Arts & Entertainment Group (CAEG)


Commissario Aggiunto: Zhang Yu.