13. Mostra Internazionale di Architettura – Asking Architecture

Venezia - 27/08/2012 : 25/11/2012

La Repubblica Ceca e Slovacca presenta la mostra collettiva Asking Architecture

Informazioni

Comunicato stampa

„Bienále nie je prezentáciou autorských alebo národných diel. Tu sa architektúra deje, definuje alebo manifestuje. A práve túto príležitosť môžu Slovensko a Čechy využiť na konfrontáciu so svetovou architektonickou komunitou, ktorej štandardnou súčasťou sa už nenápadne stali. Projekt je sebavedomým dialógom ... s návštevníkmi benátskeho bienále.“
Ján Pernecký, kurátor projektu.

Bienále architektúry v Benátkach patrí k prestížnym prehliadkam súčasnej kultúry pod spoločným názvom La Biennale di Venezia, ktoré okrem architektúry prezentujú súčasné medzinárodné trendy výtvarného umenia, filmu, tanca, hudby a divadla.
Výstava 13. Bienále architektúry Benátky a jej sprievodné akcie sa budú konať od 29. augusta do 25

novembra 2012 v historických areáloch Giardini della Biennale a Arsenale, i naďalších miestach Benátok. Hlavným kurátorom je britský architekt David Chipperfield, ktorý za tému bienále zvolil Common Ground – hľadanie toho, čo máme spoločné, s dôrazom naarchitektonickú kultúru, tvorenú nielen jednotlivcami, ale najmä bohatou komunitou rôznorodých ideí, zjednotených v spoločnej histórii, ambíciách, problémoch a ideáloch.

Projekt Asking Architecture je víťazným návrhom na realizáciu expozície v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky. Vybrala ho odborná komisia spomedzi 30 súťažných projektov. Autorom návrhu je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spolupráci s národnými inštitúciami, Slovenskou národnou galériou a Ministerstvami kultúry SR a ČR. Spolukurátorkou projektu je kultúrna manažérka Barbora Šedivá (Atrakt Art, 4AM Fórum pro architekturu a média v Brne). Na produkcii sa podieľajú neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé Ovocie a tím nezávislých kultúrnych pracovníkov. Viac o organizátoroch... Súčasťou projektu sú okrem expozície v pavilóne aj viaceré sprievodné akcie.
Východiská projektu

Čoraz viac autorov a skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti. Autori týchto projektov nie sú iba architekti, svoje médium nenazývajú nutne architektúrou. Napriek tomu s ňou pracujú – a to nekonvenčne, kriticky: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, polemizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich výstupy sú rôzne – priestorové, textové, vizuálne, zvukové, interaktívne, akčné, často sú kombináciou viacerých. Projekt Asking Architecture obojsmerne komunikuje s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďaka súčasným technológiám je v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií,na ktoré môžu návštevníci reagovať komentármi. Diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a urbanity, sú katalyzátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia je úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.