Eventi che riguardano Takashi Kuribayashi

Takashi Kuribayashi – Entrances / Cielo capovolto

Takashi Kuribayashi – Entrances / Cielo capovolto

Matera  05/07/2019 - 04/11/2019
In mostra due istallazioni dell’artista Takashi Kuribayashi.