Eventi che riguardano Liu Ruowang

Liu Ruowang – Lupi in arrivo a Firenze

Liu Ruowang – Lupi in arrivo a Firenze

Firenze  13/07/2020 - 13/08/2020
Dopo Napoli, i 100 lupi di metallo realizzati dall’artista cinese Liu Ruowang arrivano a Firenze.
Liu Ruowang – Wolves Coming

Liu Ruowang – Wolves Coming

Napoli  14/11/2019 - 31/05/2020