Via Agostino Paradisi 11
Vignola - Emilia-Romagna
+39 059771387
http://www.circoloparadisi.it