Eventi che riguardano Li Yuan

Mengjie Huang / Cristiano Plicato – Frozen Time

Mengjie Huang / Cristiano Plicato – Frozen Time

Milano  08/09/2021 - 30/09/2021
Mostra bi-personale di Mengjie Huang e Cristiano Plicato a cura di Li Yuan.
Cina Techne – A taste of colours from China

Cina Techne – A taste of colours from China

Venezia  30/08/2019 - 24/11/2019