Via Massenzio Masia 12/b-c
Bologna - Emilia-Romagna
+39 051306512
info@art74.it
http://www.art74.it