Via Garibaldi 11
Mercato Saraceno - Emilia-Romagna