Via Luigi Cagnola 26
Milano - Lombardia
+39 3356665509
info@spazioinmostra.it
http://www.spazioinmostra.it