Zhang Xiaogang, A Big Family, 1995

Un’opera di Qi Baishi

I PIÙ LETTI